Περισσότερα
Λίπανση

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Λίπανση Λίπανση είναι η παρεμβολή μιας ουσίας μεταξύ δύο τριβομένων επιφανειών που λέγεται λιπαντικό και που έχει σαν σκοπό: • Λίπανση: μείωση της τριβής μεταξύ των επιφανειών που έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των απωλειών λόγω...

Περισσότερα